۱۳۸۸ اسفند ۱۰, دوشنبه

جنایات خمینی را فراموش نمی‌کنیم , چرا که تاریخ ثبت کرده است

باری دیگر خود رژیم لجن را هم زد ، از قدیم گفتن لجن را هم نزنید که بوی تعفن آن همه جا را بر می‌دارد . به بهانه تقدس عکس خمینی مرتجع و جنایتکار ، رژیم خون و جنایت اسلامی می‌خواهد اعتراضات ۱۰ روزه پیش رو را به محاق فراموشی بسپارد و به قول معروف توپ را در زمین مردم بیندازد . در اینجا باری دیگر نگاهی‌ به شعر امام آمد میندازیم ، به اضافه یک بیت جدید , چرا که نگاهی‌ تاریخی‌ به نقش خمینی و حکومت به جا مانده از او داردامام آمد ، امام با طناب دار آمدامام انگلیس و آمریکا ، امام در نمک خوابیده ، امام با نازو بی احساس آمدامام روسری و توسری ، امام سرکوبگر آزادی ، امام با اسلام در خطر آمدامام فقر و فحشا ، امام رجم و صلب ، امام با اسلام ناب محمدی آمدامام هم شرقی و هم غربی ، امام دشمن آزادی ، امام با استقلال و آزادی آمدامام احکام و رساله ، امام عمه و زلزله ، امام سید سیدان آمدامام جنگ و ویرانی ، امام جنگ تا پیروزی ، امام جام زهر آمدامام حکم و جهاد ، امام راه قدس به کربلا ، امام با کلید بهشت آمدامام سنگسار و بربریت ، امام رهبر آدمکشان ، امام شکنجه و قتل آمدامام واپسگرا و مرتجع ، امام با صیغه و چند همسری ، امام با اسید و چاقو آمدامام خون و جنون ، امام سرمایه و مذهب ، امام اسلام طالبانی آمدامام زور و تزویر ، امام سیزدهم مسلمین ، امام با اسلام راستین آمدامام حروم و حلال ، امام مقدس با صلوات، امام خلایق هر چی لایق آمدامام صلوات و الله اکبر ، امام آفتابه در گردن ، امام با مهدی در چاه آمدامام ریا کار و شارلاتان ، امام با تجاوز به دختران ، امام با صدور دختران آمدامام دروغگو و تروریست ، امام جنگ 8 ساله ، امام گورستان ها آمدامام ویرانگر و انسان ستیز ، امام دشمن دیگر ادیان ، امام ستمگر آمدامام حوزه و بازار ، امام انجمن حجتیه ، امام هیئت موتلفه آمدامام شلاق و تعزیر ، امام با امر معروف و نهی منکر، امام جهان اسلام آمدامام لاکن و اینطور ، امام دشمن مهاجرین افغان ، امام در ماه آمدامام نادانی و جاهلیت ، امام با بانک اسلامی ، امام ناجی مافیا آمدامام با حوزه و دانشگاه ، امام دشمن علم و معرفت ، امام با اقتصاد مال خر آمدامام مرد سالار و ستمگر ، امام بسیجیان و پاسداران ، امام با قوانین اسلامی آمدامام کاخ و کوخ نشینان ، امام حلبی آباد و کپرنشینان ، امام شمش طلا آمدامام دختران و کودکان خیابانی ، امام کارتون خوابان و بی پناهان ، امام با صدور انقلاب آمدامام پیروان و رهروان ، امام هاله نور و چاه جمکران ، امام امام زاده ها آمدامام هکرها و سانسور چیان ، امام یاغیان و مزدوران ، امام بی ترمزان و بی مغزان آمدامام مسدودگران و فیلترینگ ، امام دشمن قلم و آگاهی ، امام با طناب دار آمدامام دشمن وبلاگ و بالاترین، امام دشمن سایت های اینترنتی ، امام با هکرهای مزدور آمدامام قاتل کردستان و ترکمن صحرا ، امام قاتل ندا و سهراب ، امام خون و جنایت آمددر اینجا منظور از امام ، عملکرد و اندیشه خمینی به اضافه عملکرد رهروان و ادامه دهندگان راه و تفکر و حاکمیت به جا مانده از اوست.
مجید جعفری هرستانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر