۱۳۸۸ اسفند ۱۰, دوشنبه

20 شعار پیشنهادی برای نوشتن روی دیوار ها ، اسکناس ها و ۲۲ بهمن

۱ - قوانین ضد زن ملغا باید گردد، قوانین انسانی اجرا باید گردد۲ - آنکه ترور میکند ، رهبر حمایت میکند۳ - نه شاه میخواهیم ، نه رهبری ، نه دیکتاتور نه احمدی۴- ای رهبر ستمگر ، بشنو ندای ملت ، تا وقت داری فرار کن۵ - دیکتاتور ، بخواهی نخواهی باید بری ، امروز و فردا نداره۶ - زندانی آزاد باید گردد ، اعدام ملغا باید گردد۷ - اقتصاد ویران نمیخواهیم ، فقر و حلبی آباد نمیخواهیم۸ - وجود فقر در جامعه ، دزدی پول نفت و گازه۹ - آب و برق مجانی ، بهداشت و مسکن همگانی ، حق هر انسانی۱۰ - به کی بگیم ، نه شاه میخواهیم نه آقا ، نه رهبر کودتا۱۱ - دیکتاتور، مرگ به نیرنگ تو ، خون جوانان ما ، میچکد از چنگ تو۱۲ - دیکتاتور، بشنو صدای ملت ، مرگ بر دیکتاتور۱۳ - دیکتاتور بیچاره ، ۲۲ بهمن یادت باشه ، فرار شاه یادت نره۱۴ - دیکتاتور بیچاره ، ۲۲ بهمن ، موقع در رفتنه۱۵ - دین از حکومت جدا ، این است شعار ملت۱۶ - نه شاه میخواهیم نه رهبر ، برابری ، آزادی ، جامعه انسانی۱۷ - دیکتاتور محارب ، تو گفتی ما ترسیدیم ، به جنگ تا بجنگیم۱۸ - این آخرین پیام است ، وای اگر دیکتاتور ، خون ما باز بریزد۱۹ - درود بر مسلمان ، بهایی ، مسیحی ، مرگ بر دیکتاتور۲۰- برا در و خواهر اسیرم ، تا سقوط استبداد ، راحت ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر