۱۳۸۸ اسفند ۱۰, دوشنبه

ای جلادان در قدرت , من نیز یک بهایی هستم , من مسئول حوادث روز عاشورا هستم

جنبش مردم در مورد سرنوشت هموطنان بهایی نیز سکوت نخواهد کرد . باند مافیایی ، مذهبی فاشیستی انجمن حجتیه خامنه ای , مصباح و ا . ن میخواهند در این شلوغی بازار سیاست بهایی کشی خود را به پیش ببرند . ما در مقابل کشتار انسان ها در ایران هم چنان سکوت نخواهیم کرد . جنبش مبارزاتی مردم در مقابل کشتار هیچ انسانی توسط شما جنایتکاران سکوت نخواهد کرد . فراموش نکنید این شما حکومتگران هستید که همچنان خشونت میکنید . ما از حق حیات هر انسانی فارغ از مذهب ، نژاد و جنسیتش دفاع میکنیم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر