۱۳۸۸ اسفند ۱۰, دوشنبه

تفاوت سبز‌ها به لحاظ ترکیب نیرو‌های تشکیل دهنده آن‌ در داخل و خارج از کشور

همانطور که می‌‌دانید در مقابل استبداد فاشیسم مذهبی‌ حاکم، یعنی‌ باند مافیایی احمدی نژاد ،جنتی،خامنه ای، مصباح یزدی ، سپاه پاسداران و .... یک جبهه وسیع شکل گرفته است. در واقع حتی بخشی از حکومت یعنی‌ اصلاح طلبان مذهبی و روحانیون این طیف ( لیبرلیسم مذهبی‌ ) نیز از ترس سرکوب توسط بخش فاشیستی مذهبیون حاکم به جبهه مردم پیوسته اند. در این جبهه ۲ استراتژی متفاوت وجود دارد،که یکی‌ خواهان سلب قدرت از فاشیسم مذهبی‌ حاکم و قرار گرفتن لیبرلیسم مذهبی‌ به جای آن است و به همین خاطر موسوی حدود ۲ ماه پیش به طرفدارن خود در خارج از کشور تاکید کرد که صف خود را از سرنگونی طلبان جدا کنند و بر همین مبنا اکبر گنجی در اعتصاب غذا پرچم سبز را به اهتزاز در آورد. در داخل کشور شعار‌های گوناگون در روز قدس سابق باز نشان داد که همه طرفدار لیبرلیسم مذهبی‌ نیستند ولی‌ آگاهانه در قالب یک جبهه متحد عمل می کنند و تاکتیک مشترک در مقابل کودتاگران اتخاذ می‌‌کنند هر چند که استراتژی واحدی ندارند و همه فقط خواهان جابجایی‌ قدرت در چارچوب جمهوری اسلامی نیستند. در داخل کشور چون جبهه مردم از پرچم سبز موسوی استفاده می‌‌کنند، اصلاح طلبان مشکلی‌ با آن ندارند اما در خارج از کشور تلاش می کنند که نیرو‌های گوناگون اجتمایی‌ را به زیر اوتوریته خود بیاورند یا آنها را منزوی کنند و به همین خاطر است که فقط آکسیون کسانی‌ را پوشش خبری می دهند که خود را موسوی چی‌ می‌دانند و تحت رهبری آنان هستند.اگر هر نیرویی بخواهد منکر وجود سایر نیرو‌های اجتمایی‌ شود ، این نیرو به غایت ضد دموکراتیک و این نگاه واقع بینانه نخواهد بود.
مجید جعفری هرستانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر