۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

به یاری فوری پناهجویان ایرانی در ترکیه بشتابیم

طبق خبر های رسیده ، ۸۰ درصد به تعداد پناهجویان ایرانی در ترکیه افزوده شده است و نیاز فوری به کمک های نقدی و غیر نقدی دارند . ماشین سرکوب و بی رحم جمهوری اسلامی موجب خروج خیل عزیزان به جان دربرده ما شده است . این عزیزان بدون هیچ امکانی فقط از کشور خارج شده اند . طبیعی است که بعد از این همه جنایات جمهوری اسلامی ( تجاوز ، شکنجه و سرکوب ) شاهد خروج تعداد قابل توجهی از این عزیزان باشیم و دقیقا این حجم از پناهجویان در یک مقطع زمانی مشخص ، عمق و گستردگی سرکوب را نشان میدهد که یاری و کمک به این انسان های آزادی خواه توسط ما در خارج از کشور ،نشان خواهد داد که جنبش مردمی در ایران از حمایت و پشتیبانی بیدریغ ایرانیان و آزادیخواهان جهان برخوردار است . با پشتیبانی از این مبارزین آزادیخواه ، خاری باشیم در چشم حقیر جمهوری اسلامی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر