۱۳۹۰ شهریور ۸, سه‌شنبه

آنارشی


در زمانی که بسیاری از طالبان قدرت در سر سودای رهبری و حکومت کردن بر مردم را دارند و شب و روز رویای به قدرت رسیدن را در اندیشه خود و در خواب می بینند اما ما آنارشیستها در آرزوی آزاد زیستن هر فردی برای رهائی خودش با خلاقیت و ابتکار فردی در جامعه ای بدون دولت هستیم و تن به هیچ نوع حکومتی نمی دهیم. تفکرات آنارشیستی موج جدیدی است که در بخشی از خاورمیانه مانند ترکیه , ایران , اسرائیل ,اردن , مراکش , تونس,  لیبی ,سوریه ,مصر تا یونان ,ایتالیا, فرانسه ,اسپانیا امید و افق جدیدی را در مقابل بخشی ازمردم گشوده است. هر فردی برای رهائی خودش با اتکا به خلاقیت و ابتکار فردی خواهان تن دادن به هیچ نوع حکومتی نیست و با مبارزه بی امان با هر دولتی ادامه می دهند.
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر