۱۳۸۹ شهریور ۱۱, پنجشنبه

ساعت 10 امشب بر بالای پشت بام ها با فریاد مرگ بر دیکتاتو

ساعت 10 امشب بر بالای پشت بام ها و فردا در خیابان با فریاد
مرگ بر دیکتاتور
بسیجی حیا کن , مزدوری را رها کن
ندای ما یا مرگ یا آزادی
خامنه ای , سلطنت را رها کن , فرار را برقرارکن
مرگ بر حکومت مافیا
فلسطین , فکری به حال ما کن
نبروی انتظامی برده گی را رها کن
مرگ بر دیکتاتور چه امروز چه فردا
چپاول , غارت , سرکوب , سه خصلت احمدی درغگو
احمدی درغگو , پینوکیو زمان است
مرگ بر پینوکیو ایران (این شعار مثل توپ در جهان صدا خواهد کرد)
زندانیان آزاد باید گردند (چراکه قوانین جمهوری اسلامی کلا ناعادلانه وغیر انسانی است )
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
چه امروز , چه فردا, حکومت سرنگون است (باید رژیم و مزدوران سرکوبگرآن بدانند که مردم تصمیم خود را گرفته اند و به فکر فرار باشند و نه ادامه سرکوب)
اعدام ,زندان, شکنجه ,ملغی باید گردد
نه غزه, نه لبنان, مرگ بر دیکتاتور
اعدام , شکنجه , تجاوز , سه رکن ولایت
نیروی انتظامی , با دیکتاتور یا ملت
نیروی انتظامی , بیا بسوی ملت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر