۱۳۹۰ تیر ۲۴, جمعه

من از سرزمینی تاریک می آیم

من از سرزمینی تاریک می آیم   
که مرگ , آرزوی جوانان آن است

من از سرزمینی تاریک می آیم

که صحنه اعدام , نقاشی کودکان آن است

من از سرزمینی تاریک می آیم

که دل حاکمان , چو شبی ظلمانی است

من از سرزمینی تاریک می آیم 

که تنها پرنده اش , کرکس است

من از سرزمینی تاریک می آیم

که هنرمند قرن 21 آن , دادائیست است

من از سرزمینی تاریک می آیم

که خنده مردمان , نزد جوانان, دردناک است

من از سرزمینی تاریک می آیم

که لبخندی بر لب جوانانش, کیمیا است


من از سرزمینی تاریک می آیم

که افسردگی جوانان آن , مد روز است

من از سرزمینی تاریک می آیم

که خودکشی , سرگرمی جوانان آن است

من از سرزمینی تاریک می آیم

که اسلام ناب محمدی , حکم فرما است

من از سرزمینی تاریک می آیم

که منتظر ظهور مهدی از چاه است

نظام جلالی
15.07.2011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر