۱۳۹۰ تیر ۱۳, دوشنبه

آقای مسعود بهنود , هر گردی که گردو نیست

آقای مسعود بهنود چند سئوال داشتم: 


شما که معتقد هستید در هر شرایطی می توان انتخاب کرد, اگر بخواهند شما را با مشت یا لگد یا چک بزنند و این حق انتخاب را به شما بدهند , کدام را انتخاب می کنید ? 

شما که در گفتگو با پارازیت عنوان می کنید که حتی در انتخابات حزب رستاخیز زمان شاه نیزمعتقد بودید که یکی از 3 نفر را باید انتخاب می کردید در سال 1355 آیا می توانید بگوئید که سرنوشت آن انتخابات حزب رستاخیز و تاثیر آن بر آینده سیاسی ایران چه بود ?

آیا می توانید بگوئید که انتخاب شما از بین 4 نامزد انتخابات کدام یک بود و سرنوشت انتخابات چه شد ?

آیا در انتخاباتی که تقلب می شود می توان شرکت کرد ?

آیا شما هم با اجنه یا امام زمان ارتباط دارید که از الان می دانید 60 درصد در انتخابات آتی شرکت خواهند کرد ?

آقای مسعود بهنود انسان چند بار به دنیا می آید که باید مردم در ایران با نکبت دیکتاتوری همچنان زندگی کنند و به آن رضایت دهند ?

آقای بهنود آیا در مبارزات خاورمیانه افق جدیدی در مقابل مردم جهان گشوده نشده است ? 


آیا در اسپانیا و یونان انتخابات پارلمانی نیست  ? پس چرا مردم این کشور ها به مبارزات خیابانی روی آورده اند ?

شما عنوان می کنید که سیاسی نیستید ولی  اضافه می‌‌کنید که  در هر رژیمی‌ اصلاح طلب هستید بنابر این بالاخره شما سیاسی هستید یا نه ?


آقای بهنود شما که خود را خبر نگار بی طرف می نامید پس چرا تبلیغ شرکت در انتخابات را می کنید ?

نظام جلالی 04.07.2011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر