۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه

به هم بپیوندیم!

دعوت از تمام مبارزان علیه سیستم سرمایه داری

- فعالین جنبش جوانان، زنان، دانشجویان، کارگران، حاشیه نشینان، "غیر"قانونی- و خارجی ها

- مبارزان چپ، آنارشیست ها، آتانوم ها ،ضد فاشیست ها و سوسیالیست های آزادمنش

- فمینیستها، طرفداران محیط زیست و حیوانات، کوئیر ها (همجنسگرایان، بای سکسوال ها، ترنس ها و ...)

- دوستان و رفقای علیه نظامی گری

- .....

آنان که مخالف تمرکز قدرت، انباشت سرمایه، هر نوع اقتدار ، سلسله مراتب، اتوریته، سانترالیسم، سرور و صاحب، دولت، حکومت، حزب، مرز، تسلیحات نظامی، نیروگاه اتمی، فقر، ارتش، سربازی، زندان، سرمایه داری، مرد سالاری، نابرابری، مذهب، خدا و...هستند.

ما خواهان حاکم شدن جامعه بشری بر سرنوشت خویش هستیم و مبارزه میکنیم تا هیچ قانون و هنجاری در مقابل آزادی و برابری انسان وجود نداشته باشد.

ما برای گذر از دوران اقتدار سرمایه داری، دوران بهره کشی انسان از انسان نیاز به نابودی تمام ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سیستم سرمایه داریم. ما بهترین آلترناتیو کنونی را آنارشی میدانیم و هدفمان ایجاد یک کارزار تبلیعاتی جهت ترویج روحیه ی خودگردانی است.

موضوعات مورد بحث و گفتگو را خود جمع تعیین می کند.

موضوعات پیشنهادی فعلی به نشست عبارتند از:
- مالکیت خصوصی و نظام استثمارگرانه ی سرمایه داری
(اعم از سرمایه داری دولتی و غیر دولتی)

- آتوریته، سلطنت، ولایت، رهبریت ، مرکزیت و دیکتاتوری

- ناسیونالیسم، نژادپرستی، مردسالاری و نخبه گرایی

- فدرالیسم، شوراها، خود مدیریتی و خودگردانی

- ......

بیاییم ایدهایمان را به اشتراک بگذاریم.

بیاییم در یک نشست حضوری تجربیاتمان را اینترناسیونال منتقل کرده و گامهایمان را هماهنگ کنیم.

تاریخ و مکان نشست بزودی در وبلاگ های زیر اعلام میشود:

وبلاگ شاهین شهر - اندیشه های ( سیاسی) نوین و مترقی

آرشیو رزا
آنارشیست عاشق

آنارشیست خشمگین

صدای آنارشیسم

KAF فورومی آنارشیستهای کردستان

در همین رابطه از کمک نظری و فکری دوستان ممنون میشویم. دوستان میتوانند برای درج نظرات از بخش ارسال نظرات این بلاگ و دیگر آدرس های داده شده و ایمیل بلاگها استفاده کنند.

نظر
هه‌ژێن:

حرکت کنید تا چیزی هم با شما به‌ حرکت درآید.

آن که‌دیروز در قیام ها و تظاهرات (1357 و پارساڵ شکست خوردیم، به‌خاطر آن بود، که‌ قربانی آرمانهائی شدیم و فرمانی خودرا به‌دیگران، به‌اقتدارگراها و سلطه‌جوها سپردیم، آنهائی که‌تنها هدفشان حکمرانیشان بر ما بوده‌ و است.

اگر بخواهیم دوباره‌ شکست نه‌خوریم و جامعه‌ای آزاد را بنا نهیم، باید این بار ما مبارزان راهی آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و قربانیانی تمام دوران تاریخ، آنطور که‌دیکتاتورهای سرمایه‌داری را به‌پایین میاوریم، خودمان هم چرخاندن جامعه آزاد شده را از پایين به‌بالا از طریق فیدرالیزمی سوسیالیستی و خودگردانی کمون ها و شوراها آزادانه ‌جامعه بدون دولت و دیکتاتوی، بدون سلطه ‌احزاب به‌وجود آوریم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر