۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

پاسخ میرزاده عشقی به نمایندگان مجلسی که گه خوردند


در خصوص پاسخ احمدی نژاد به بی بی سی در خصوص اعتراض مجلس ایران به صدور 160 ویزا برای همراهنش که گفته:" گه خوردند " بشنویم پاسخی را بر اساس شعر بروز شده  میرزاده عشقی در سال 1391

 آن مجلس و رئیس مجلسی که گه خوردند               
 به رئیس جمهور و رهبرش  باید رید

بعدازاین بر رئیس مجلس وفرق سرش باید رید

 به چنین مجلس و بر کر و فرش باید رید

به حقیقت در عدل ار در این بام و در است
 به چنین عدل و به دیوار و درش باید ریدآن‌که بگرفته از او تا کمر مجلس را گه
 به مکافات الی تا کمرش باید ریدرهبر دولت ایران اگر این بی شرف است
 بر چنین دولت و رئیس دولتش  باید ریدبه خامنه ای نتوان کرد جسارت اما


 آن‌قدر هست که بر ریش خرش باید رید

این حرارت که به خود احمدی نژاد دارد


 تا که خاموش شود بر شررش باید رید

 خبرگزاری مهر نوشت تذکر کتبی مجلس


 احمدی گفت که گه خورده و بر سرش باید رید

گر ندارد ضرر و نفع صادق لاریجانی
 از توک پاش الی مغز سرش باید ریدار رَود علی لاریجانی به مجلس گاهی


 احتراماٌ به سر رهگذرش باید رید

نوشته ای از :طنز نویس 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر